• Svenska
  • Engelska

Välkommen

Välkommen till Skånes Biodling

Vi är professionell biodling mitt i skåne med huvudfokus på att avla och producera friska, svärmtröga och lätthanterliga bin med hög honungsproduktion.

Välkommen till Skånes Biodling

Vi är professionell biodling mitt i skåne med huvudfokus på att avla och producera friska, svärmtröga och lätthanterliga bin med hög honungsproduktion.