• Svenska
  • Engelska

Om Biodlingen

Om Biodlingen

Mina kundskaper som biodlare har jag fått genom 5 års arbete på bybi i Köpenhamn, här har jag varit ansvarig för skötseln av 100-200 bisamhällen i urban miljö, vilket ger stora utmaningar på logistiksidan, detta kommer mig till godo i dag, när det finns många bollar i luften under högsäsonen.

Jag importerar drottningar från danmark och är  med i avelskomiteen i kristianstads drottningsodlingsklubb. På det sättet får jag in nya gener og bygger vidare på det material som redan finns. Jag siktar på att tillfredsställa både den mindre och den större biodlaren, genom att ha olika linjer som passar till olika biodlare, både det mycket lätthanterliga trådgårdsbi och ett mera näringsriktad bi med stort honungspotential.

När en biodling kommer upp i en vis storlek, ska den drivas rationellt, detta betyder inte att det blir indistruelt, jag tycker det ska finnas plats till båda bina o naturen när vora barn tar över. Därför behandlar jag bara bina mo varroa med ämnen som redan finns i honung, som tx tymol och oxalsyra.