• Svenska
  • Engelska

Blommor & bin

Pollinering Tama bin, också kallade honungsbin, tillsammans med vilda bin står för 1/3 – 2/3 av all pollinering för maten du äter, beroende på vad du äter såklart. Äter du bara frukt så står bina för upp till 70-80% av pollineringen. Genom att plantera växter som innehåller mycket pollen och nektar kan du göra stor … Läs mer